Hvem er jeg?

Jeg hedder Lona Fack og er i min bedste alder i starten af 50’erne. Min bedste alder, fordi jeg, med en solid erhvervsmæssig ballast, har fundet ind til kernen, af det som betyder mest for mig i arbejdsøjemed; nemlig at hjælpe dig, der oplever, at økonomi, pressede arbejdsforhold eller negative tanker tynger dit liv.

Jeg er uddannet inden for coachingens verden, og bruger coaching som et redskab til at sætte ord på oplevelser, situationer, muligheder mv.

I slut firserne blev jeg færdiguddannet bankrådgiver, og startede som erhvervsrådgiver for landbruget i Sparekassen Kronjylland.

Efterhånden som mine kunder vækstede og fik behov for større kredit, flyttede jeg fra lokalpengeinstituttet til Jyske Bank i midten af 00’erne. Desværre blev de gode tider ikke ved.

Efter mit skifte i 2007 kom finanskrisen rullende, og min rolle som landmandens sparringspartner blev presset. Økonomien var pludselig en anden, og presset efterlod ikke megen tid til at være tæt på landmanden og de behov, som lå udenfor det finansielle. I 2012 skiftede jeg fokus til strategi og projektledelse for Heden og Fjorden.

I dag er jeg coach og mentor med muligheden for at udfylde rollen som den sparringspartner og forhandler, der fokuserer på alt ”det andet”, der fylder omkring økonomien.

Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra det, der populært kaldes NLP, og som står for Neuro Lingvistisk Programmering, eller som jeg selv kalder det; “Nyt Lys i Pæren”.

Betydningen dækker over måden, hvorpå vi opfatter og italesætter vores omgivelser og situation.

Din adfærd og dit ordvalg medvirker til, hvordan din omverden agerer. Dine tankemønstre og livsopfattelse har stor indflydelse på, hvilke muligheder du ser som åbne.

Jeg hjælper dig med at opfatte og tale anderledes om din egen situation og omverden, så du i højere grad kan udvikle dig i en retning, hvor du har mere glæde af dine muligheder end ærgrelse over dine begrænsninger.

Du vil blive modtaget med smil og varme i afslappede, hjemlige rammer med særskilt indgang.

Læs mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig

Min coaching-baggrund

2019

NLP Stress Coach Practitioner

2015

NLP Practitioner

NLP Coach Practitioner

NLP Business  Practitioner

NLP Mindfullness  Practitioner

2012

Coaching i organisation

Mine værdier

I mit arbejde med dig er jeg nærværende, troværdig og respektfuld.

Jeg tror på, at alle mennesker handler efter deres bedste overbevisning – i nogle tilfælde, fordi de ikke ser andre muligheder.

Derfor er det vigtigt for mig at være nærværende og lytte til hvilken overbevisning, der ligger bag dine tanker og valg i tilværelsen.

Jeg anser gensidig respekt som den bedste måde at sikre en åben og ærlig dialog. En dialog, hvor du kan sige alt og være sikker på, at jeg lytter til dig, dine tanker, holdninger og værdier.

I min praksis er jeg din troværdige og loyale sparringspartner. Jeg taler åbent og ærligt med en kritisk, dog kærlig tilgang, for at skubbe til dine grænser og hjælpe dig til personlig indsigt.

Jeg hjælper dig til at finde de åbne muligheder, som du selv ønsker og tror på!

Livets mange muligheder

Unge & studerende

Din fremtid som landmand

Pengerådgiveren